Stránky pro všechny lidi dobré vůle

 
 

Pastorační rada farnosti

ČLENOVÉ NOVÉ PASTORAČNÍ RADY ZVOLENI NA OBDOBÍ 1 ROKU:

Předseda: Mgr. Tomasz Stachniak, farář

                     p. Ludvík Chrobok, kostelník

                     p. Josef Tomčík, místostarosta obce

                     pí Alžběta Jendryščíková, knihovnice

                     pí Vichrová

                     pí Stáňová

                     pí Marcela Kubíčková, kostelnice